top of page

Omdat pionieren niet langer iets is

wat je in je eentje hoeft te doen! 

PIONIERS MAGAZINE

eerdere magazines.jpeg

Carla de Ruiter is oprichter en hoofdredacteur van Pioniers Magazine, hét magazine voor betekenisvol ondernemen en nieuw leiderschap. De online themanummers werden uitgegeven tot 1 april 2019 en zijn nu nog gratis beschikbaar op de website www.pioniersmagazine.nl.

Na een kleine stop van twee jaar is het online magazine weer actief, nu toegespitst op leiderschap, betekenisvol ondernemen en organisatieverandering. Elke week staan er weer nieuwe items op de website.

voorkant zelfsturing.jpeg

Pioniers Magazine is een digitaal magazine voor pionierende vernieuwers in betekenisvol ondernemen, leiderschap en organisatieverandering.

 

Deze vernieuwers staan bewust in het leven en brengen dat tot uiting in hun levensstijl en door maatschappelijke betrokkenheid. Zij zien zingeving, verdieping en transformatie als belangrijke fundamenten van het leven zelf. Zij willen vanuit deze basis gevoed worden in hun werk en leven. 

Podium voor kennis en ervaring

Pioniers Magazine is een digitaal magazine dat pioniers ondersteunt bij hun leiderschap en ondernemerschap, hen uitdaagt bij ontwikkeling en een podium biedt om kennis en ervaring te delen. We laten mensen aan het woord die vanuit de praktijk weten waar ze het over hebben.

Systeemverandering

We leven in een tijd dat de oude systemen niet meer werken in organisaties en in de maatschappij. Het is een tijd van vergaande transformatie. We bieden inspiratie en verdieping voor organisaties, leidinggevenden, bestuurders en ondernemers die meer van maatschappelijke betekenis willen zijn.

Voorbeeld voor nu en de toekomst

Wij zien dat Pionierend Leiderschap een positieve, evolutionaire vooruitgang kan faciliteren in en tussen mensen. Een pionierend leider baseert keuzes op het vooruitbrengen van leiderschap, realiteit, zingeving, rechtvaardigheid en integriteit. Een pionierend leider is zich altijd bewust van zijn of haar plek als mens in het continuüm van verleden, heden en toekomst. Een pionierend leider wil een voorbeeld zijn en het verschil maken voor nu en voor de toekomst. Voor de huidige generaties maar ook voor de generaties die komen. 

bottom of page