top of page

"We need each others full humanity, not half of it. Habits of thinking and relating in terms of polarities are too primitive for the complexity of our lives. Developing our capacity for thinking beyond the binary and our awareness of the depth of self beyond the conditioned mind can change the reality in which we find ourselves. The integration of emotion and reason into higher forms of sensing, perceiving, and understanding point to a potential that we haven't experienced before- to be humans, who happen to be rather male or female. We might then find ourselves outside the confines of polarity and in a fresh sea of possibility."

 

Elizabeth Debold

GENDER EN CULTUUR

"Het is volkomen logisch dat, ondanks allerlei pogingen tot verdergaande gelijkheid tussen mannen en vrouwen, die gelijkheid er nog steeds niet is. Dat komt doordat er een belangrijk element over het hoofd wordt gezien: de evolutie van bewustzijn en cultuur in relatie tot de verschillende rollen die mannen en vrouwen door de historie heen hebben vervuld. In de meeste gevallen zijn we ons niet bewust van de oorsprong en de impact van de eeuwenoude overlevingsstructuren die zich in ons en tussen man en vrouw in onze cultuur gevormd hebben. In de (h)erkenning daarvan ligt de sleutel voor daadwerkelijke gelijkwaardigheid."

Carla de Ruiter geeft een positief geluid af als het gaat om de ontwikkeling van vrouwen in onze cultuur. Waar feministische stromingen zich veelal afzetten tegen mannen (en daarmee de kloof onbedoeld benadrukt wordt) legt Carla de nadruk op de evolutionaire verandering van de cultuur en inzichten die nog niet eerder blootgelegd waren in onze maatschappij. Zo gebruikt zij zelden de termen "vrouwelijk" of "mannelijk" omdat die in haar ogen gestoeld zijn op oude paradigma's en een tweedeling in de maatschappij veroorzaken. Door haar vele publicaties op het gebied van genderontwikkeling, laat zij haar stem horen. 

"Wanneer je stopt met de identificatie van oude rollen die door de historie in ons gevormd zijn, komt er ruimte voor een dieper bewustzijn. Dit bewustzijn is niet gebonden aan man of vrouw zijn; het is een diepere plek in jezelf. Wanneer je expressie geeft aan dit diepere begrip van wie je bent ontstaat er een nieuwe vrijheid in jou. Die vrijheid gaat verder dan de culturele verwachtingen en fysieke vormen waarmee we ons eeuwenlang hebben geïdentificeerd, waarmee we overleefd hebben en waarmee we ons werk gedaan hebben." 

Wil je meer weten over de ontwikkeling van gender in relatie tot cultuur en leiderschap of Carla inhuren voor een (incompany) training of lezing? Neem dan contact op via onderstaand contactformulier.

bottom of page