Trainingen

Trainingen
Meer weten over Pionierend Leiderschap? Ik verzorg trainingen op maat. Daarnaast zijn er standaard een drietal trainingen die regelmatig plaatsvinden:

Spiral Dynamics en Pionierend Leiderschap

Ontdek jouw drijfveren en waarden en hoe deze tot uiting komen in jouw persoonlijk leiderschap, communicatie en gedrag. Elk mens is gemotiveerd, alleen niet voor dezelfde dingen. Veel conflicten, onbegrip en frictie in organisaties ontstaan omdat we de verwachting hebben dat anderen dezelfde motivaties en drijfveren hebben zoals wijzelf. Dat is in de meeste gevallen niet het geval en ook niet noodzakelijk. Wel is het interessant om te doorgronden hoe deze dynamiek werkt zodat je het kunt herkennen en ermee kunt leren werken. Hoe laat jij zien wat jij belangrijk vindt? Waarom reageer je verschillend op mensen? Wat zijn jouw drijfveren en handel je daarnaar? Hoe ontwikkel jij jezelf en welke logische stappen zet je daarbij? Wat heb je daarvoor al in huis en waar zitten eventuele valkuilen? Meer informatie

Leergang Gender(r)evolutie

Tijdens deze leergang ontdek je dat je geen trucjes, egotrip of manipulatie hoeft in te zetten om van invloed te zijn, maar ontdek je vanuit een evolutionair ontwikkelingsperspectief hoe jij zelf de sleutel bent tot verdergaande verandering in je organisatie en de maatschappij en hoe je bijdraagt aan positieve gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Een leergang gebaseerd op de principes van Servant-Leadership. Meer informatie

Beperk je niet tot 1 missie, creëer een verantwoorde toekomst!

Training voor multipotentialites

Heb jij meerdere talenten, interesses en creatieve ambities? Wellicht ben jij een ‘multipotentialite’ oftewel een Renaissancemens. In onze huidige tijd en cultuur wordt van ons verwacht dat we 1 beroepskeuze maken of maar 1 missie hebben. Tijdens de Renaissance werd het juist als ideaal gezien om goed te zijn in diverse disciplines: door het combineren van verschillende componenten ontstond innovatie. En dat is nou juist ook waar we vandaag de dag op zitten te wachten: al jouw expertise en talenten om vernieuwing tot stand te brengen in de wereld vandaag. Hoe geef jij vorm aan je leven, jouw idealen en de maatschappij, met al deze talenten? Meer informatie

Meer focus en meer compleet!

De training "Beperk je niet tot 1 missie" was een eye-opener voor mij! Mijn op het oog uiteenlopende rollen en interesses bleken meer samenhang te vertonen dan ik zelf kon vermoeden. Hoewel ik voorheen worstelde met het combineren van die rollen, is mijn focus in mijn werk tijdens en na de training veel duidelijker geworden. Het voelt nu meer compleet om al mijn mogelijkheden te benutten in plaats van slechts enkele. Carla doorziet dat razendsnel bij iedereen en weet boeiende combinaties te maken met de andere deelnemers waardoor er ook nog eens een prachtige synergie onstond in de groep. Aanrader voor multitalenten!

Arthur Hol, directeur HRM college, advocaat, organisatieadviseur
HRM college

Stevig, geaard en helder

Hoe ik Carla als Extern Adviseur heb meegemaakt bij het Center for Human Emergence, is erg prettig. Stevig, geaard en helder. En duidelijk willing & able om een brede integrale blik te vertalen naar wat dat dan concreet betekent, hier en nu - en dat te belichamen. Essentieel in Pionierend Leiderschap, lijkt me!

Jasper Rienstra, directeur en Certified Holocracy Coach bij CHE Synnervate
Synnervate

Ontwikkeling van leiderschap op een nieuw level!

De themabijeenkomst van Pioniers Magazine heeft mij veel gedaan. Na jaren van persoonlijke ontwikkeling, maak ik nu kennis met een totaal nieuw gedachtegoed. Mijn beeld over wie ik ben als vrouw en leider is daarmee helemaal anders aan het worden, merk ik: Intenser, groter, complexer en vooral veel boeiender.

Ik vind dit platform een geweldig initiatief voor leiders en pioniers die willen staan voor hun visie en missie in leven en werk. Maar ook wanneer je de uitdaging kiest om te gaan staan voor je kracht, die wilt delen en onderzoeken, samen met anderen.

Carla's visie en begeleiding ervaar ik als uniek. Zij is zelf een pionier en brengt iets in de wereld dat nog onbekend is in Nederland, maar wat een nieuw potentieel blootlegt in leiderschap. Hiermee brengt zij de ontwikkeling van leiderschap op een nieuw level!

Machteld van Ham
Interimmanager bij IM en Advies met Zorg

Ga naar alle trainingen en andere diensten